Dažnai užduodami klausimai      turinys

Kodėl Unicode (UTF-8), o ne viena iš daugelio kitų lietuviškoms raidėms tinkamų koduočių?

Ne taip senai absoliuti dauguma e.laiškus rašė nenaudodami specifinių lietuviškų raidžių. Atsirandant naujesnėms labiau sutvarkytoms internacionalizacijos prasme pašto programoms, mažuma pradėjo naudoti specifinius lietuviškus rašmenis. Šiuo metu yra pasirinkimas, kaip keisti rašymo būdą:

  1. US-ASCII, t.y. tik A-z raidės ---> mišrainė iš „Windows-1257“ + „iso-8859-13“ + LST variantų su kirčiuotomis raidėmis + iso 8859-4 + unikodo ---> unikodas
  2. ar tiesiog US-ASCII, t.y. tik A-z raidės ---> unikodas
Antras variantas turi kelis privalumus palyginti su pirmu:
  1. Daugelis mobiliųjų įrenginių XHTML naršyklių ar pašto klientų palaiko tik Unikodą. Jų vartotojai mato kringelius vietoj lietuviškų raidžių senos koduotės tekstuose, kas tik stiprina jų įsitikinimą, jog specifinės lietuviškos raidės yra blogis, kurio reikia vengti.
  2. Išvengiama papildomų problemų ateityje, kai bus vis daugiau programinės įrangos, palaikančios tik Unikodą ir nieko daugiau.
  3. Nereikia ieškoti ir derinti programų, palaikančių kelias retas koduotes. Nors kalbant tik apie paprastas lietuviškas raides „windows-1257“ bei „iso-8859-13“ sutampa, jie skiriasi kabučių kodais, windows koduotė turi papildomų simbolių, kurių nėra ISO 8859-13. Nei viena jų neturi galimybės naudoti kirčiuotų raidžių, Euro ženklo, tarimo ženklų, užsienio kalbų. Dalis populiarių programų palaiko tik windows-1257, dalis žmonių nerašys „windows-1257“ vien dėl to, kad tai yra tik vienos Microsoft firmos privatus standartas. Dėl viso to kelios skirtingos koduotės vienu metu neišvengiamos.
  4. Jums nereikia bijoti, kad MS Exchange pašto serveris sudarkys jūsų laišką, parašytą ISO 8859-13 - paprastai jis sudarko laiškus, parašytus jam nežinomoms koduotėmis, o ISO 8859-13 yra buvo gana nauja jo atsiradimo metu. Panašios ISO 8859-13 problemos yra ir su Outlook 2000.
  5. Galima sakyti šiuo metu populiariausia pašto programa Outlook Express normaliai palaiko UTF-8 nuo pirmųjų versijų. Galimybė rašyti windows-1257 atsirado vėliau, galimybė skaityti ISO 8859-13 kaip windows-1257 tik naujesnėse versijose, ir vis dar liko klaidos, neleidžiančios normaliai naudoti windows-1257 laiško antraštėse.
  6. Jūs galite naudoti įvarius simbolius ir nesirūpinti, ar jie įeina į kažkokios senos beviltiškai ribotos kodų lentelės sudėtį - užsienio kalbos, tarimo ženklai, euro ženklas nebekelia problemų.
  7. Jūs galite tikėtis, kad programų autoriai rimtai žiūrės, jei bus pastebėtos kažkokios klaidos, susijusios su naudojama koduote (Unicode), o ne atidės klaidų taisymą, kaip nelabai svarbų ir reikalingą tik keliems žmonėms vienoje iš daugelio trečiojo pasaulio šalių (įvairios specifinės nacionalinės koduotės).
  8. Jei žmogus su kokia sena kreiva programa gauna UTF-8 laišką, jis negali jo perskaityti pakeisdamas šriftus į TimesLT stiliaus. Priešingu atveju jis laišką perskaito su TimesLT ir, naiviai galvodamas kad viskas gerai, pasiunčia atsakymą, kuris kitiems atrodo „kringeliais“, nes jo atsilikusi programa kitaip negali pasiųsti.. Nekorektiškai veikiančių programų eliminavimas yra svarbiausia prielaida, suteikianti galimybę išvengti „kringelizacijos“ bei specifinių lietuviškų rašmenų naudojimo e.pašte idėjos diskreditavimo.


  Valid XHTML 1.0!