Unix pašto programos      turinys


Unix pašto programos MuttMutt puslapis      turinys

Dar nuo 0.95 versijos Mutt gali perkoduoti UTF-8 į 8bitų terminalo koduotę. 1.3.x versijose atsirado skirtingų terminalo ir siunčiamo laiško koduočių galimybė ir, kitaip nenurodžius, negalėdamas išsiųsti laiško „iso-8859-1“ koduote, Mutt siunčia jį UTF-8.
Norėdami naudoti Mutt su UTF-8 terminalu, jūs pirmiausia turite turėti UTF-8 palaikantį xterm ar kitą terminalą ir šriftus. XFree86 4 tokius ir turi. Jei jūsų XFree senesnis, galite atsisiųsti xterm iš čia, o šriftus iš čia.
Norėdami iškviesti xterm UTF-8 režimu, naudokite uxterm skriptą, kuris yra platinamas kartu su XFree.
Taip pat galima pasinaudoti „konsole“ programa iš KDE.

Įdėkite į ~/.muttrc komandas, nusakančias terminalo koduotę bei lokalę:

set charset=UTF-8
set locale=lt_LT.UTF-8

arba, jei pas jus nustatyti atitinkami aplinkos kintamieji:

set charset=$MM_CHARSET
set locale=$LANG

Reiktų, kad pas jus būtų įdiegta libc lt_LT.UTF-8 lokalė. Jos nustatymas yra specifinis kiekvienai distribucijai. „send_charset“ Mutt nustatymą palikite tokiu, koks yra kitaip nenurodžius.

Skaitykite čia, jei norite naudoti lietuvišką vartotojo sąsają.

Jei norite patys susikompiliuoti Mutt su UTF-8 terminalų palaikymu, čia yra detalios instrukcijos.

Laiškų rašymui naudokite kurį nors iš daugelio UTF-8 palaikančių redaktoriųToliau yra instrukcijos, kaip pritaikyti Mutt ar kitą unixinę programą news skaitymui.

Atsisiunčiame iš metalab.unc.edu arba pasiimame is cd newsfetch pagalbinę programėlę. Procmail paprastai būna visose freeware unix versijose. Įsidedame į /bin/sh skriptą, pvz. /etc/ppp/ip-up:

for NNTPHOST in news.omnitel.net ; do
	newsfetch $NNTPHOST -f ~/.newsfetchrc.$NNTPHOST -d ~/Mail/ -T 180 -p procmail
done

Į ~/.newsfetch.news.omnitel.net įrašome:

omnitel.unix 0 100

Gaunate news postingus savo pašto dėžuėje. Kaip visada į ~/.procmailrc naudinga įdėti filtrą:

:0
* ^Newsfetch:.*Newsfetch
Newsfetch

:0
* ^Newsfetch:.*Trying
Trying

:0
* ^Newsfetch:.*List
List

:0
* ^Newsfetch:[  ]+\/.+
| formail -A "To: $MATCH.usenet@localhost"  >>"$MATCH"

Norėdami kažką pasiųsti atsisiunčiame iš metalab „mail-inews“. Įrašome į sendmail.mc:

define(`USENET_MAILER_PATH', `/usr/local/bin/inews')dnl
define(`USENET_MAILER_ARGS', `inews -hmSn')dnl
define(`USENET_MAILER_MAX', `10000000')dnl

Sugeneruojame su „m4“ naują sendmail.cf, tikslią savo OS komandą turėtumėte rasti /etc/mail/sendmail.cf ar /etc/sendmail.cf byloje. Jei pas jus postfix ar qmail, tai jūs turbūt geriau žinote, kaip juos konfigūruoti.

Jei ryšys nuolatinis, ne dial-up'as, galima būtų ir tiesiogiai „inews“ iškvietinėti.
KMailKDE      turinys

Daugelis KDE programų nuo KDE 2 laikų gali normaliai įvesti ir parodyti Unikodą. Užtenka pasirinkti „K->Kontrolės Centras->Išvaizda->Šriftai (K->Control Center->Look and feel->Fonts)“ – visus simbolius turinčius unikodinius šriftus. Įvedimui galima naudoti normalų XKB klaviatūros aprašymą bei XFree v4. Reiktų, kad pas jus būtų įdiegta veikianti libc lt_LT.UTF-8 lokalė. Prieš paleidžiant KDE reikia nustatyti aplinkos kintamąjį LANG=lt_LT.UTF-8.

Rašybos tikrinimui galite naudoti ispell-lt. Naujesnė versija turi -Tutf8 ispell rakto naudojimo galimybę. Lietuvių kalbos palaikymą taip pat turi aspell nuo 0.60 versijos.

Jei naudojate KMail iš KDE 2.1 ar naujesnės pasirinkite „Nustatymai->Konfigūruoti KMail...->Redaktorius->Koduotė-> (Settings->Configure Kmail->Composer->Charset->)“ ir palikite tik us-ascii ir utf-8 laiškų rašymui. Paskui uždėkite kryžiuką ties „Atsakant ir siunčiant naudoti pagrindinę koduotę“ arba nuvarykite sąraše „utf-8“ į antrą vietą po „us-ascii“. Žiūrėdami laiškus, pasirinkite „Rodyti->Nustatyti koduotę->Automatiškai (View->Set encoding->Auto)“.
KNodeKDE      turinys

KNode yra KDE „news“ programa, bet ją galima panaudoti ir el.pašto laiškams siųsti. Bendra informacija, parašyta apie KDE KMail skyriuje, tinka ir KNode. Pasirinkite „Nustatymai->Derinti KNode->Skelbti naujienose->Techniniai->Koduotė->utf-8 (Settings->Configure KNode->Posting News->Technical->Charset->utf-8)“ laiškų siuntimui. Laiškų žiūrėjimui pasirinkite „View->Charset->Automatic“.
PineWashington University      turinys

Norėdami naudoti Pine su UTF-8 terminalu, jūs pirmiausia turite turėti UTF-8 palaikantį xterm ar kitą terminalą ir šriftus. XFree86 4 tokius ir turi. Jei jūsų XFree senesnis, galite atsisiųsti xterm iš čia, o šriftus iš čia.
Norėdami iškviesti xterm UTF-8 režimu, naudokite uxterm skriptą, kuris yra platinamas kartu su XFree.
Taip pat galima pasinaudoti „konsole“ programa iš KDE.

Skaitykite Pine UTF-8 FAQ norėdami sužinoti daugiau.
SylpheedSylpheed puslapis      turinys

Sylpheed yra GTK pašto ir news programa. Norint, kad Sylpheed normaliai palaikytų įvairias koduotes, jūs turite jį sukompiliuoti su libjconv biblioteka. Jei „Message->Code set“ nematote „Baltic“ koduočių, teks kompiliuoti iš naujo. Kadangi bandyta 2000 11 04 versija naudoja X lokalės fontų mechanizmą, UTF-8 lokalei jums reikės XFree86 4.01 ar naujesnės.
Pirmiausia atsiunčiame libjconv biblioteka ir įdiegiame:

tar -xzf libjconv-2.8.tar.gz
cd libjconv-2.8

Jei naudojate FreeBSD įdiekite /usr/ports/converters/iconv-extra, po to paredaguokite libjconv Makefile ir nustatykite:

CFLAGS=-g -Wall -O0 -fPIC -I/usr/local/include
LDFLAGS=-L/usr/local/lib -liconv

Jei Linuxe norite naudoti ne glibc iconv biblioteką, irgi atitinkamai pakeiskite CFLAGS ir LDFLAGS.

Suraskite default.conf byloje lt_LT.UTF-8 ir palikite tik UTF-8 po dvitaškio:

lt_LT.UTF-8 : UTF-8

Surinkite komandas:

make clean
make libjconv.a
install -c libjconv.a /usr/local/lib/
install -c jconv.h /usr/local/include/
install -d /etc/libjconv/
install -c default.conf /etc/libjconv/

Dabar įdiegiame patį Sylpheed:

tar -xzf sylpheed-0.4.3.tar.gz
cd sylpheed-0.4.3

Linux (jei norite naudoti ne glibc iconv biblioteką, pridėkite atitinkamus raktus prie CPPFLAGS bei LDFLAGS, kaip ir kompiliuojant libjconv) :

env CPPFLAGS='-I /usr/local/include' LDFLAGS='-L/usr/local/lib' ./configure --enable-ipv6
make
make install

FreeBSD atveju įdiegiame /usr/ports/graphics/imlib/ ir toliau surenkame:

env CPPFLAGS='-I /usr/local/include' LDFLAGS='-L/usr/local/lib -liconv' ./configure --enable-ipv6
gmake
gmake install

Jei naudojate XFree86 4.01, gali tekti pataisyti /usr/X11R6/lib/X11/locale/en_US.UTF-8/XLC_LOCALE bylą ir pakeisti visur ISO8859-1 į ISO8859-13 ar ISO8859-4, kad būtų naudojami šriftai su lietuviškais simboliais. Šrifto simbolių rinkinys šiuo atveju reikšmės neturi, jis bus perkoduotas. Taip pat galite analogiškai pakeisti fs3 bei cs3 apibrėžimus, pavyzdžiui į ISO8859-5 kirilicai. Tai yra XFree86 4.01 versijos apribojimas ir naujesnėse versijos to turbūt nereikės.

Reiktų, kad pas jus būtų įdiegta veikianti libc lt_LT.UTF-8 lokalė. Visos dabartinės Linux distribucijos ją turi iš karto įdiegus sistemą ar po papildomo lokalių konfigūravimo. Paleidžiame:

env LANG=lt_LT.UTF-8 /usr/local/bin/sylpheed

Pasirenkame „Configuration->Common preferences->Send->Outgoing codeset->UTF-8“. Jei pasirinkti leidžia tik US-ASCII, ISO-8859-1 ir japoniškus, vadinasi Sylpheed'o „configure“ kažkodėl nerado libjconv.a ar jconv.h.
DtMail (Solaris 8+)Sun      turinys

DtMail iš Solaris 8 ar naujesnio palaiko daugelį MIME charset'ų ir siunčia laiškus UTF-8, jei panaudoti simboliai neįeina į nurodytą naudoti charset'ą.
Mozilla Mail and NewsMozilla organization      turinys

Pasirinkite „Edit->Preferences->Navigator->Languages“. Pridėkite „lt“ ir nustumkite ją į viršų. Palikite ir „en“ (anglų) kalbą.

Pasirinkite „Edit->Preferences->Mail and Newsgroups->Message Composition->Character Coding->Unicode (UTF-8)“.

Pasirinkite „Edit->Preferences->Mail and Newsgroups->Message Display“. Patikrinkite ar ties „Apply default to all“ nėra uždėtos varnelės. Normaliai jos nėra ir neturi būti, nes kitaip galėsite matyti tik vienos koduotės laiškus. Kadangi kiekviename gautame laiške turi būti nurodytas naudota jo koduotė, nėra labai svarbu kokį „Character Coding“ pasirinksite „Message Display“ skyriuje.

Paspaudę „New Msg“ pasirinkite „View->Character Coding->“. Jei ten nėra „Unicode (UTF-8)“ pasirinkimo, paspauskite „Customize...“ ir pridėkite „Unicode (UTF-8)“.

Toliau yra Unix specifika.

Pasirinkite „Edit->Preferences->Appearance->Fonts“. Šiuo metu Mozilla naudoja atskirai kiekvienai kalbai nurodomus šriftus netgi jei tekstas yra unikodinis. Todėl geriausia nurodyti „Western“, „Central European“, „Baltic“ ir kitoms lotynišką abėcėlę naudojančioms kalboms X šriftus, sugeneruotus iš to paties TrueType ar kitokio fonto, tai yra tą patį šriftą, tik pateiktą skirtingais simbolių rinkiniais (charset); taip pat nurodyti tuos pačius fontų dydžius kaip ir „Unicode“ šriftui.

Jei naudojate senesnę Mozillos versiją arba jūsų C biblioteka neturi nl_langinfo(CODESET) funkcijos (Linux ir FreeBSD tai neliečia), bei nustačius aplinkos kintamąjį LANG=lt_LT.UTF-8 ir įvedant lietuviškas raides vietoje vienos atsiranda du kringeliai, jums gali tekti pataisyti res/unixcharset.properties bylą ir įdėti šias eilutes:

 locale.all.lt_LT.UTF-8=UTF-8
 locale.all.lt_LT.utf8=UTF-8

Jūs turite turėti sistemoje šią lokalę. Visos dabartinės Linux distribucijos ją turi iš karto įdiegus sistemą ar po papildomo lokalių konfigūravimo.  Valid XHTML 1.0!